Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cypha hanseni (Palm, 1949)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany ze Skanii w południowej Szwecji, skąd został opisany, z nielicznych stanowisk w Danii, Niemczech i Austrii. Niedawno ogólnikowo notowany z Polski, ale z braku konkretnych danych o jego występowaniu, nie zalicza się go tymczasowo do fauny krajowej. Występuje w lasach liściastych i starych parkach, gdzie spotykany pod odstającą korą, w ściółce i spleśniałym opadłym listowiu.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: