Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Gyrophaena (Gyrophaena) munsteri Strand, 1935
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek rozsiedlony głównie w Fennoskandii, notowany nadto z Danii i Litwy, na południe docierający do Niemiec, Czech, Moraw, Słowacji i Austrii. Z Polski wykazany na podstawie pojedynczych okazów złowionych na dwu stanowiskach w Bieszczadach. Biologia i wymagania ekologiczne nie są dostatecznie poznane; w Bieszczadach znaleziony na wysokościach 750 i 950 m n.p.m. w owocniku opieńki — Armillariella Karst. na buku oraz żagwi łuskowatej — Polyporus squamosus (Huds.) Fr. na pniu jaworu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady (Szujecki 1987); Bieszczady: Połonina Caryńska, Ustrzyki Górne (Szujecki 1996)