Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Sipalia (Megacolypisalia) laevicauda (Scheerpeltz, 1958)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek górski, opisany z Alp Karnickich, obejmujący zasięgiem Alpy Austriackie i Julijskie, Tyrol, Karawanki, Sudety, Karpaty oraz góry w Bułgarii. W Polsce stosunkowo niedawno stwierdzony; ogólnikowe wzmianki o występowaniu w Tatrach i Beskidach wymagają potwierdzenia konkretnymi stanowiskami. W t. 8 «Katalogu» (str. 48) wymieniony bez stanowisk pod nazwą synonimiczną. Występuje głównie w strefie subalpejskiej i alpejskiej, w Bieszczadach łowiony na wysokościach 1200-1340 m n.p.m. Zasiedla ściany, półki i szczeliny skalne, żyje wśród próchnicy, wilgotnych mchów i porostów, korzeni roślin i pod opadłym listowiem.
[tom 8]
Gatunek notowany z górskich terenów leśnych Sudetów, Beskidów i Karpat, wykazywany także ze Średniogórza Czeskiego i Pradziada. W Polsce z całą pewnością jeszcze nie stwierdzony; nie jest wiadome czy ogólnikowe wzmianki podane przez G. A. Lohsego odnoszą się i do naszego obszaru górskiego. Niewykluczone jednak, że doniesienia o występowaniu w Polsce gatunku określanego jako S. (Sipalia) flavicornis (Brancs.) faktycznie dotyczą gatunku tu omawianego.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
«Karpaty» (Lohse 1974); «Sudety» (Lohse 1974); «Beskidy» (Lohse 1974); Sudety Zachodnie: Góry Stołowe, Szczeliniec Wielki «Piekiełko» (Borowiec 1996d); Bieszczady: Tarnica (Szujecki 1996), Kińczyk Bukowski (Smoleński 1996); Tatry (Pace 1989); «Karpaty» (Lohse 1974, Pace 1989); «Beskidy» (Lohse 1974, Pace 1989); «Sudety» (Lohse 1974, Pace 1989)