Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aloconota (Aloconota) debilicornis (Erichson, 1839b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, gdyż do niedawna powszechnie, również w Polsce traktowany jako synonim Aloconota (Aloconota) planifrons (Waterh.) (t. 8, str. 81, 82), gatunku raz tylko wykazanego ze Śląska Dolnego (Benick 1954), a ostatnio z Bieszczadów (Szujecki 1996). Notowany z Niemiec, Polski, Czech, Moraw, Słowacji i Austrii. W Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk, na podstawie dawnych danych, z czterech krain południowych. Biologia i wymagania ekologiczne nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Dolny Śląsk: Legnica (Kolbe W. 1912); Sudety Zachodnie: Brachów (Kolbe W. 1914); Beskid Zachodni: Wielki Las koło Wieliczki (Kotula 1874), okolice Cieszyna (Wanka 1917b); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Trella 1930b); Polska (Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987); «Prusy» (Reitter 1909); «Śląsk» (Schilsky 1888, Seidlitz 1889, Jakobson 1909, Kuhnt 1912, Horion 1951); «Galicja» (Łomnicki M.A. 1884)