Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Apion (Cyanapion) aestimatum Faust, 1891
Opis w KFP:
[tom 18]
Gatunek obejmujący zasięgiem wschodnią część Europy Środkowej, Europę Wschodnią, Kaukaz i Syberię. Przez Polskę przechodzi północno-zachodnia granica zwartego zasięgu tego gatunku w Europie; u nas najdalej na zachód wysunięte stanowiska leżą w okolicach Torunia, Włocławka i Jawora, dalej na zachód znane są stanowiska tylko w Czechosłowacji i Austrii. Występuje na polach, łąkach, ugorach, przydrożach, w rowach i zaroślach. Jako rośliny żywicielskie w piśmiennictwie były wymieniane lucerna siewna — Medicago sativa L., lucerna sierpowata — M. falcata L. i lucerna nerkowata — M. lupulina L. Postacie dojrzałe poławiano od połowy kwietnia do listopada. Samice składają jaja od września w pączki liściowe, w których larwy żerują i przezimowują oraz wiosną przepoczwarczają się.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.


Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Źródło Region Obszar Cytacje
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Sopot Timm 1915, Schulz C. 1923
KFP 18 Pojezierze Mazurskie nadleśnictwo Wigry — rezerwat «Wasilczyki» Gotwald 1968
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Puszcza Augustowska Wanat 1989
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Giżycko, Danowo koło Giżycka, Puszcza Borecka — Lipowo Wanat*
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Koniczynka koło Torunia Błażejewska 1960
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Włocławek Wanat*
KFP 18 Dolny Śląsk Scholz R. 1926e, Kolbe W. 1927
KFP 18 Górny Śląsk Polentz 1939b, Chłodny 1978, Chłodny 1984b
KFP 18 Górny Śląsk rezerwat Kwiatkowa Góra w Ligocie Dolnej, Czernica koło Wodzisławia Śląskiego Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Smreczyński 1929, Hoffmann 1958, Dieckmann 1966c, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Podlesice koło Zawiercia Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Czerna koło Chrzanowa Wanat*
KFP 18 Wyżyna Małopolska Góry Pieprzowe Cmoluch i in. 1975
KFP 18 Wyżyna Małopolska Dąbrówka woj. Radom Minda-Lechowska 1981
KFP 18 Wyżyna Małopolska Skorocice i Grabowiec koło Pińczowa Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Małopolska Inowłódz, Sulejów, Niecka Nidziańska — rezerwat Grabowiec, Krzyżanowice i Skowronno koło Pińczowa Wanat*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Tenenbaum 1938, Kuśka 1989c
KFP 18 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1972, Cmoluch 1986b, Fedorko 1966, Cmoluch i Łętowski 1977, Cmoluch i Minda 1978, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981, Minda-Lechowska i Cmoluch 1987, Cmoluch i in. 1988
KFP 18 Roztocze Cmoluch 1963, Cmoluch 1965, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Cmoluch i Łętowski 1987
KFP 18 Roztocze Gliniska Kuśka*
KFP 18 Sudety Zachodnie Jawor Scholz R. 1926e
KFP 18 Sudety Wschodnie rezerwat Góra Gipsowa koło Kietrza Kuśka*
KFP 18 Beskid Zachodni Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 18 Beskid Zachodni Jaworzyna Krynicka Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni Trella 1936, Hoffmann 1958, Petryszak 1977, Petryszak 1982
KFP 18 Beskid Wschodni Jodłowa koło Jasła Kuśka*
KFP 18 Beskid Wschodni Łuczyce koło Przemyśla Wanat*
KFP 18 Bieszczady Petryszak 1982
KFP 18 Pieniny Tenenbaum 1938, Gotwald 1968, Petryszak 1980b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Petryszak 1987, Petryszak i Knutelski 1987
KFP 18 Polska Smreczyński 1965, Dieckmann 1977, Lucht 1987
KFP 18 Polska południowo-wschodnia Cmoluch i Minda-Lechowska 1981
KFP 18 «Prusy» Łomnicki M.A. 1913
KFP 18 «Prusy Zachodnie» Schilsky 1909, Kuhnt 1912, Reitter 1916, Scholz R. 1926e, Horion 1951
KFP 18 «Śląsk» Reitter 1916, Kolbe W. 1919, Horion 1951, Lohse 1981