Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atheta (Dimetrota) ischnocera Thomson, 1870
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Anglii, znany z całej Fennoskandii, Karelii, Estonii, Litwy, Danii, krajów Beneluksu, Niemiec i Czech. W Polsce wykazany z dwu stanowisk w Bieszczadach na wysokości 650-700 m n.p.m., na podstawie sześciu okazów złowionych na ugorze i pastwisku, w odchodach koni. Spotykany na terenach leśnych, w dolinach rzecznych, na miejscach ruderalnych, przeważnie w detrytusie, pod opadłym listowiem, napływkach i w ekskrementach zwierząt.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Bieszczady: Stare Sioło, Ustrzyki Górne (Szujecki 1996)