Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phloeopora bernhaueri Lohse, 1984b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, stosunkowo niedawno opisany z Niemiec, Austrii i Czech. W Polsce odkryty na jednym stanowisku na podstawie czterech okazów złowionych pod odstającą korą buka zwyczajnego — Fagus silvatica L. i dębu szypułkowego — Quercus robur L. oraz w trocinach przy podstawie ściętego, starego pnia dębu. W innych krajach znajdowany pod korą również innych drzew liściastych jak np. wiązu — Ulmus L. i gruszy — Pirus L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Gołuchów koło Kalisza (Melke 1997)