Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Aleochara (Ophiochara) breiti Ganglbauer, 1897
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Zasięg występowania tego gatunku obejmuje Bułgarię, Węgry, Austrię, Czechy, Morawy i Słowację; obszar ten pokrywa się z rozmieszczeniem ogólnym susła moręgowatego — Spermophilus vitellus (L.), w którego norach zamieszkuje omawiany kusak. W Polsce natomiast został stwierdzony na dwu stanowiskach w norach, lub ich sąsiedztwie, susła perełkowatego — Spermophilus suslicus (Güldenstaedt). Stanowiska tego kusaka są prawdopodobnie najdalej wysuniętymi na północ i pokrywają się z zachodnią granicą zasiedlenia susła perełkowanego. Aleochara (Ophiochara)breiti Ganglb., podobnie jak inne gatunki należące do omawianego rodzaju, prowadzą drapieżny sposób życia w pupariach muchówek, gdzie odbywają hypermetamorfozę. Drapieżne imagines występują w norach susła i w ich sąsiedztwie, w ekskrementach, na padlinie, pod opadłym listowiem, wśród mchów i pod gnijącą roślinnością. B. Staniec (1992b) złowił siedem osobników tego kusaka metodą «pułapki z przynętą» w postaci kawałka sera lub mięsa owiniętych sianem, wzmocnionej drutem i wbitej na kij.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Tyszowce koło Hrubieszowa, Miączyn koło Zamościa (Staniec 1992b)