Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Cyanapion) alcyoneum Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, notowany tylko z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach, przy czym większość danych o występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Według S. Smreczyńskiego (1960) dwa okazy dowodowe z Ojcowa (Tenenbaum 1923) były błędnie oznaczone jako A. (Ch.) virens Herbst. Zasiedla łąki i zarośla. Jako rośliny żywicielskie podawane są groszek żółty — Lathyrus pratensis L. i groszek pannoński — L. pannonicus (Kram.) Garcke. Larwy odbywają rozwój w nabrzmiałych pąkach liściowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Wejherowo (Lentz 1879); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Głogów (Letzner 1876, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Dolny Śląsk: Legnica (Letzner 1874g, Letzner 1875c, Letzner 1876), Wrocław (Letzner 1876, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojców (Tenenbaum 1923); Sudety Wschodnie: Śnieżnik Kłodzki (Polentz 1939b); Polska (Hoffmann 1958, Smreczyński 1965); «Prusy» (Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913); «Śląsk» (Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1965, Lohse 1981)