Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Cyanapion) alcyoneum Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Obszar rozsiedlenia gatunku obejmuje Europę Południową oraz południową część Europy Środkowej. W Polsce chrząszcz bardzo rzadki, notowany tylko z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach, przy czym większość danych o występowaniu opiera się na znaleziskach sprzed przeszło stu lat, toteż wymagają one potwierdzenia nowymi materiałami. Według S. Smreczyńskiego (1960) dwa okazy dowodowe z Ojcowa (Tenenbaum 1923) były błędnie oznaczone jako A. (Ch.) virens Herbst. Zasiedla łąki i zarośla. Jako rośliny żywicielskie podawane są groszek żółty — Lathyrus pratensis L. i groszek pannoński — L. pannonicus (Kram.) Garcke. Larwy odbywają rozwój w nabrzmiałych pąkach liściowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pojezierze Pomorskie Wejherowo Lentz 1879
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Głogów Letzner 1876, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Dolny Śląsk Legnica Letzner 1874g, Letzner 1875c, Letzner 1876
KFP 18 Dolny Śląsk Wrocław Letzner 1876, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Ojców Tenenbaum 1923
KFP 18 Sudety Wschodnie Śnieżnik Kłodzki Polentz 1939b
KFP 18 Polska Hoffmann 1958, Smreczyński 1965
KFP 18 «Prusy» Schilsky 1888, Łomnicki M.A. 1913
KFP 18 «Śląsk» Kuhnt 1912, Łomnicki M.A. 1913, Horion 1951, Smreczyński 1965, Lohse 1981