Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Trichius sexualis Bedel, 1906
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany we Francji z Alp Nadmorskich i Wogezów, północnych Włoch, Austrii, południowych i środkowych Niemiec, na Węgrzech, Morawach i Słowacji, notowany nadto z Użhorodu na Ukrainie. Z Polski wykazany z pojedynczego stanowiska na podstawie jednego osobnika schwytanego na kwiatach wiązówki błotnej — Filipendula ulmaria (L.) Maxim. Biologia słabo poznana. We Francji rozwój larwalny odbywa w starych pniakach olszy — Alnus Mill. Imagines poławiano zwykle na ciepłych zboczach i pobrzeżach lasu, na kwiatach krzewów i roślin zielnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Beskid Zachodni: Tylicz (Kubisz i Szwałko 1994)