Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Osmoderma lassallei Baraud et Tauzin, 1991
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek stosunkowo niedawno opisany z Grecji na podstawie okazów znalezionych na wysokości 100-1200 m n.p.m. Nowy gatunek jest zewnętrznie bardzo podobny do powszechnie dotychczas wykazywanego w Europie Osmoderma eremita (Scop.), ale pewne oznaczenie obu tych taksonów jest możliwe przez porównanie aparatów kopulacyjnych samców. P. Tauzin (1994) podał stanowiska Osmoderma lassallei Bar. et Tauz. z następujących obszarów: Niemcy, Austria, Bułgaria, Grecja, Węgry, Polska południowo-wschodnia, Rumunia, Smoleńsk w Rosji, południowe Czechy, Morawy, wschodnia i południowa Słowacja i Ukraina. Z Polski, przez P. Tauzina, notowany ogólnikowo, przy czym na mapce zaznaczony kwadracik może sugerować okolice Krasnegostawu. Niedawno notowany u nas z dwu krain, ale prawdopodobnie dotychczasowe informacje o występowaniu w Polsce Osmoderma eremita (Scop.) należy odnieść do omawianego gatunku. Nie wykluczone również, że oba występują na naszym obszarze, co wymaga stwierdzenia na podstawie dalszych badań.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: okolice Wejherowa, koło Doliny Samborowo (Kowalczyk i Zieliński 1998b); Wyżyna Małopolska: Łódź-Smolarnia, -Las Łagiewnicki (Kalisiak 1997); Polska (Zając 1998); Polska południowo-wschodnia (Tauzin 1994)