Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Elodes pseudominuta (Klausnitzer, 1971)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek rozprzestrzeniony w południowej i środkowej części Europy. Z Polski wykazany z czterech krain południowych. Poławiany na pobrzeżach strumieni i na bagnistych miejscach koło wolno płynących źródeł.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Dolny Śląsk Muszkowice Borowiec 1991e
KFP 22 Wyżyna Małopolska Pasturka koło Pińczowa Borowiec 1995d
KFP 22 Sudety Wschodnie Klausnitzer 1971, Klausnitzer 1971b, Borowiec 1991e, Borowiec 1995d, Borowiec i Kania 1994
KFP 22 Tatry Dolina Bystrej Klausnitzer 1972
KFP 22 Polska Lucht 1987

Uwagi:
Sudety Wschodnie: Góry Kłodzkie — terra typica! dla Helodes pseudominuta KLAUSN.