Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cyphon hilaris Nyholm, 1944
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany ze Skanii w Szwecji, notowany z Norwegii, Finlandii, Karelii, Łotwy, Danii, wschodniej Francji, krajów Beneluksu i Niemiec. Z Polski wykazany z jednego stanowiska na podstawie trzech okazów złowionych w czerwcu 1991 r. Zasiedla wysokie i niskie torfowiska oraz bagniste olsy.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Borowiec i in. 1992)