Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dryops (Dryops) striatellus (Fairmaire et Brisout Ch. de Barneville in Fairmaire, 1859b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek szeroko rozmieszczony w południowej i zachodniej części Europy, notowany nadto z północno-zachodniej Afryki, krajów Beneluksu i Niemiec. Z Polski wykazany z jednego stanowiska na podstawie jednego okazu złowionego w lipcu 1990 r. Występuje w wodach płynących i stojących, zwłaszcza bagiennych i torfowiskowych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka (Borowiec i Kania 1996b)