Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Cyanapion) columbinum Germar, 1817b
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek rozmieszczony w południowej i środkowej części Europy, na północ docierający do Danii i południowych obszarów Szwecji i Finlandii, a na wschód do Syberii Zachodniej, wykazywany nadto z Kaukazu, Azji Mniejszej i Algierii. W Polsce znany głównie z południowej części kraju, dane sprzed przeszło stu lat o występowaniu na Pojezierzu Mazurskim wymagają potwierdzenia nowymi znaleziskami. Zamieszkuje pola, suche łąki oraz widne lasy i zarośla. Roślinami żywicielskimi tego chrząszcza są groszek leśny — Lathyrus silvester L, groszek różnolistny — L. heterophyllus L., groszek szerokolistny — L. latifolius L. i groszek bulwiasty — L. tuberosus L. Larwy żerują w łodygach powodując podłużne wyrosła. Postacie dojrzałe poławiano od maja do września.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Gdańsk Lentz 1879
KFP 18 Pobrzeże Bałtyku Koszalin Lüllwitz 1916
KFP 18 Pojezierze Mazurskie Lentz 1857
KFP 18 Nizina Wielkopolsko-Kujawska Uechtritz 1844, Letzner 1871, Osterloff 1882
KFP 18 Dolny Śląsk Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910
KFP 18 Górny Śląsk Kelch 1846, Roger 1856, Letzner 1871, Gerhardt 1891c, Gerhardt 1910, Chłodny 1984b
KFP 18 Górny Śląsk góra Św. Anny, Rogów koło Wodzisławia Śląskiego Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Krakowsko-Wieluńska Kotula 1873, Łomnicki M.A. 1886, Mazur M. 1983
KFP 18 Wyżyna Małopolska Cmoluch i in. 1975, Minda-Lechowska 1981, Wiech 1984
KFP 18 Wyżyna Małopolska Skorocice, Grabowiec koło Pińczowa Kuśka*
KFP 18 Wyżyna Małopolska Chotel Czerwony, Skowronno koło Pińczowa Wanat*
KFP 18 Góry Świętokrzyskie Korzecko Kuśka 1989c
KFP 18 Wyżyna Lubelska Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1986b, Łętowski 1981, Minda-Lechowska 1981
KFP 18 Roztocze Cmoluch 1963, Cmoluch 1971, Cmoluch 1987, Minda-Lechowska 1981, Cmoluch i Łętowski 1987
KFP 18 Sudety Zachodnie góra Górzec Gerhardt 1891c
KFP 18 Sudety Zachodnie góry Wałbrzyskie, Wleń Gerhardt 1910
KFP 18 Sudety Zachodnie Złotoryja Kuśka*
KFP 18 Sudety Wschodnie góry Krowiarki koło Kłodzka Kuśka*
KFP 18 Beskid Zachodni Wanka 1917b, Petryszak 1981, Petryszak 1982, Kuśka 1982, Knutelski 1988
KFP 18 Beskid Zachodni rezerwat Obrożyska koło Muszyny Wanat*
KFP 18 Beskid Wschodni Trella 1934, Petryszak 1982
KFP 18 Pieniny Petryszak 1980b, Petryszak 1982, Petryszak 1987
KFP 18 Polska Łomnicki M.A. 1913, Lucht 1987
KFP 18 Polska środkowo-południowa Smreczyński 1965
KFP 18 «Pomorze» Horion 1951
KFP 18 «Prusy» Horion 1951
KFP 18 «Prusy Wschodnie» Seidlitz 1891
KFP 18 «Śląsk» Zebe G. 1853, Bach 1854, Kuhnt 1912
KFP 18 «Galicja» Łomnicki M.A. 1884