Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Apion (Cyanapion) gracilicolle Gyllenhal in Schönherr, 1839
Description in KFP (in Polish):
[tom 18]
Gatunek znany z zachodniej części Afryki Północnej, Półwyspu Iberyjskiego, Francji, Włoch, Jugosławii, Grecji, Azji Mniejszej oraz nielicznych stanowisk w Niemczech i Austrii. Wzmianki o występowaniu w Polsce są niewiarygodne. Notowany z pojedynczych stanowisk w dwu krainach, ale przez S. Smreczyńskiego (1965) pominięty w kluczu do oznaczania polskich pędrusiów. W zbiorze Sz. Tenenbauma brak okazów dowodowych z Roztocza. Występuje głównie na stanowiskach kserotermicznych. Jako rośliny żywicielskie wymieniano w piśmiennictwie różne gatunki groszków — Lathyrus L., wśród których w Polsce znane są groszek leśny — Lathyrus silvester L., groszek szerokolistny — L. latifolius L. i groszek różnolistny — L. heterophyllus L. Bionomia poznana niedostatecznie. W Europie Południowej imagines wyhodowywano z łodygowych wyrośli długości 7-10 mm.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Warszawa-Wygoda (Osterloff 1882); Roztocze: Florianka woj. Zamość (Tenenbaum 1918); Polska (Łomnicki M.A. 1913)

Uwagi:
Nizina Mazowiecka: Stanowiska wątpliwe