Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dicronychus equisetioides Lohse, 1976
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Niemiec, notowany z nielicznych stanowisk w Danii, południowej Szwecji, Polsce, Czechach, Słowacji, na Ukrainie, we Francji i Włoszech. W Polsce wykazany z Pobrzeża Bałtyku i czterech krain południowych. Biologia omawianego gatunku nie jest jeszcze poznana. Postacie dojrzale poławiano zwykle w maju-czerwcu na wydmach piaszczystych skąpo porośniętych kępkami traw oraz na piaszczystych pobrzeżach wrzosowisk.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Międzyzdroje, Wisełka koło Międzyzdrojów (Mertlik i Tarnawski 1998); Górny Śląsk: Żarki, Bobrek, Pustynia Błędowska koło Chechła, Pogorzyce (Buchholz i Ossowska 1998); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Olsztyn koło Częstochowy (Mertlik i Tarnawski 1998); Roztocze: Roztoczański Park Narodowy — «Bukowa Góra», okolice Hamerni (Buchholz 1990b, Buchholz i Ossowska 1998); Nizina Sandomierska: okolice Pogórskiej Woli i Durdów (Buchholz i Ossowska 1998)