Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Isorhipis marmottani (Bonvouloir, 1871)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany przed przeszło 120 laty z Francji, notowany z nielicznych stanowisk w Niemczech, Austrii, Czechach, na Morawach, Słowacji, Węgrzech, w Rumunii i Bułgarii. Wszędzie rzadko i sporadycznie spotykany, przeważnie tylko samice, pierwsze okazy samców poznano po stu latach od opisu gatunku. W Polsce stosunkowo niedawno wykazany z dwu stanowisk. Chrząszcze związane z lasami pierwotnymi lub ich reliktowymi ostojami. Imagines poławiano od czerwca do sierpnia. Rozwój larwalny odbywa w twardym drewnie drzew liściastych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: okolice Topiła, Białowieski Park Narodowy ((baj) 1989, Burakowski 1991b, Buchholz i Burakowski 1989); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Buchholz i Burakowski 1989, Burakowski 1991b); Polska (Lucht 1987, Lucht 1992)