Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dirhagus emyi (Rouget, 1855)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany przed przeszło 140 laty z okolicy Dijon we Francji; znany z Włoch, północnej Szwajcarii, Austrii, Moraw, Słowacji, Niemiec oraz szwedzkiej przybrzeżnej wyspy Olandii na Bałtyku, z Polski notowany ogólnikowo. Do czasu uzyskania konkretnego występowania w kraju, nie zaliczamy go do fauny Polski. Zasiedla stare lasy liściaste i lasy łęgowe. Występuje w zmurszałym drewnie i na suchych przegrzybiałych gałęziach dębów — Quercus L., buków — Fagus L., wierzb — Salix L. i leszczyn — Corylus L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Lucht 1992)