Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Hylis foveicollis (Thomson, 1874)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany z południowej części Szwecji, Finlandii, Karelii i Danii oraz wszystkich krajów środkowoeuropejskich, gdzie częściej spotykany na terenach górzystych. W całym zasięgu swego areału dość rzadko znajdowany. W Polsce wykazany z ośmiu krain, ale prawdopodobnie występuje na całym obszarze z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla głównie obszary leśne o charakterze naturalnym. Rozwój odbywa w martwym drewnie drzew liściastych, rzadziej świerka i jodły. Larwy drążą poprzeczne chodniki w drewnie znajdującym się w początkowej fazie rozkładu i odżywiają się płynnymi substancjami substratu, w którym bytują.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku: Puszcza Bukowa koło Szczecina (Buchholz 1991b, Buchholz 1993, Burakowski i Buchholz 1991); Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Skoroszów koło Milicza, Gołuchów (Buchholz i in. 1997); Dolny Śląsk: Bolesławiec (Buchholz i in. 1997); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Ojcowski Park Narodowy — Jerzmanowice, Ojców (Burakowski i Buchholz 1991, Pawłowski J. i in. 1994), Dolina Sąspowska (Pawłowski J. i in. 1994); Roztocze (Buchholz 1990b), Roztoczański Park Narodowy — rezerwat Bukowa Góra (Burakowski i Buchholz 1991); Beskid Zachodni (Burakowski 1991b, Burakowski i Buchholz 1991, Buchholz i in. 1997); Beskid Wschodni: Barwinek koło Dukli, rezerwat Modrzyna (Burakowski i Buchholz 1991); Bieszczady (Burakowski 1991b), Bereżki koło Ustrzyk Górnych (Burakowski i Buchholz 1991); Polska (Lucht 1987)