Przeglądaj:

»

Rodzaj (wybór zakresu):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Rozmieszczenie jako:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow gatunek: Lopheros lineatus (Gorham, 1883)
Opis w KFP:
[tom 22]
Aczkolwiek gatunek był opisany przed przeszło stu laty z Japonii, nie był później poza tym krajem nigdzie notowany, to też wielkim zaskoczeniem było odkrycie go w 1967 r. na jednym stanowisku w Polsce — w Puszczy Białowieskiej. Znalezione w kwietniu wyrośnięte larwy, hodowane w laboratorium pozwoliły poznać i opisać nieznane dotychczas niższe stadia rozwojowe oraz podać pewne dane bionomiczne. Larwy w terenie żyły w potężnym powalonym pniu jesiona wyniosłego — Fraxinus excelsior L., leżącym na miejscu zacienionym i wilgotnym w łęgu jesionowo-olszowym — Circaeo-Alnetum; występowały w małych skupieniach na głębokości 50-100 mm, w szczelinach wilgotnego szaro-brunatno butwiejącego drewna. W hodowli larwy odżywiały się tylko płynnymi substancjami zawartymi w rozkładającym się drewnie. Obserwowano przepoczwarczenie larw w okresie 1-9 maja, wyląg młodych imagines 9-13, kopulację 10 i 20 maja. Dziesięć dni po kopulacji samice składały w małych grupkach jaja na wilgotnym drewnie. Pierwsze młode larwy pojawiały się 25 maja. Omawiany gatunek należy do wielkich rzadkości z powodu skrytego sposobu życia, przypuszczalnie może nie opuszczać jednego stanowiska w ciągu kilku pokoleń. Prawdopodobnie ma szerokie rozmieszczenie w kierunku wschodnim, przez połacie leśne północnej, europejskiej Rosji oraz tajgę syberyjską aż do Oceanu Spokojnego.
map - KFP regions powiększ
Występowanie w krainach faunist. wg KFP

[bez aktualizacji]
UWAGA
To jest strona archiwalna. Aktualne dane o gatunku zawiera Mapa Bioróżnorodności.
KLIKNIJ TU, aby je zobaczyć.
Bieżąca strona to przeglądarka danych zdigitalizowanego Katalogu Fauny Polski.
Baza BioMap dostarcza nowe dane o gatunkach
i więcej narzędzi wyszukiwania.

Rozmieszczenie jako:
Dane o rozmieszczeniu:
Puszcza Białowieska (Burakowski 1990, Geisthardt 1992); Polska (Lohse i Lucht 1992b)