Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Cantharis (Metacantharis) decipiens Kiesenwetter in Baudi, 1872b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek rozprzestrzeniony głównie w południowej części Europy, notowany ponadto z Algierii, na północ przez środkową część kontynentu docierający do Danii i południowych prowincji w Norwegii i Szwecji. W Polsce do niedawna nie był spostrzegany, dopiero od 1990 r. wykazywany sporadycznie z różnych okolic kraju, ogółem z 10 krain. Występuje głównie w lasach liściastych, zwłaszcza w buczynach i grądach, na ich pobrzeżach, łąkach leśnych i porębach. Postacie dojrzałe pojawiają się w maju i bywają poławiane do lipca. Wykazują dużą lotność i były chwytane do żółtych misek, pułapek Moricke’go, zawieszonych wysoko w koronach drzew. Larwy drapieżne, odbywają rozwój w glebie, zimują, przepoczwarczenie następuje w maju.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pobrzeże Bałtyku (Kuśka 1995); Nizina Mazowiecka: rezerwat Kozie Góry koło Lubartowa (Chobotow 1994, Kuśka 1995); Podlasie: Jedlanka Nowa koło Parczewa (Chobotow 1995); Puszcza Białowieska (Trojan i in. 1994); Wyżyna Krakowsko-Wieluńska: Kraków-Las Wolski, -Skały Panieńskie (Kuśka 1995); Wyżyna Lubelska: Kazimierz Dolny, Witków (Kuśka 1995); Roztocze (Kuśka A. 1990, Kuśka 1995, Burakowski i Kuśka 1992, Chobotow 1993, Chobotow 1994, Kuśka i Chobotow 1996); Beskid Zachodni (Kuśka 1995); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla (Kuśka 1995); Pieniny: Ociemny Wierch (Burakowski i Kuśka 1992, Kuśka 1995); Polska (Hicker 1954); «Śląsk» (Hicker 1954)