Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Rhagonycha interposita Dahlgren, 1978
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek południowy, o słabo poznanym rozmieszczeniu ogólnym oraz biologii, gdyż stosunkowo niedawno opisany. Dotychczas wykazany z Chorwacji, Słowenii, Austrii Dolnej i Karyntii. W Polsce odkryty na jednym tylko stanowisku kserotermicznym; kilkadziesiąt chrząszczy złowiono w czerwcu na kwiatach głogów i roślinności zielnej porastającej zapadliska poeksploatacyjne dawnej kopalni gipsu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Górny Śląsk: rezerwat Gipsowa Góra koło Kietrza i jego okolice (Kuśka 1995)