Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Xestobium (Xestobium) austriacum Reitter, 1890i
Description in KFP (in Polish):
[tom 11]
Rzadko i sporadycznie spotykany gatunek górski, obejmujący zasięgiem Pireneje, góry we Francji i w północno-zachodniej części Włoch. Jedynym izolowanym, daleko odsuniętym stanowiskiem w Europie Środkowej jest Dębno koło Nowego Targu; możliwe, że omawiany gatunek został tu zawleczony przypadkowo i czy się zaaklimatyzował, muszą wyjaśnić dalsze badania.
[tom 22]
Gatunek zasiedla austriacką część Alp, Tatry i Karpaty, wszędzie rzadko spotykany. Pierwszy okaz omawianego gatunku notowany w Polsce z Dębna był mylnie oznaczony i wykazany jako Xestobium declive (Dufour) — Katalog t. 11, str. 53, później pod tą nazwą kilkakrotnie wzmianka ta była powtarzana. Okaz ten wydobyto w 1959 r. z płotu otaczającego zabytkowy kościół z Xv wieku. Dopiero w 1984 r. J. Dominik podał informacje o Xestobium (Xestobium) austriacum Reitt., występującym w zabudowaniach gospodarczych zabytkowego dworu Moniaków koło Zubrzycy Górnej, ponadto w obok rosnącym świerku, w nadmurszałym drewnie martwicy bocznej odziomkowej części pnia. Kołatek ten występuje w pozbawionych częściowo kory lub obumierających pniach świerków — Picea Dieer. i jodeł — Abies Mill. oraz może uszkadzać drewno w budynkach wzniesionych przed co najmniej 30 laty, niekiedy opanowując całe ściany aż po konstrukcje dachu; w słowackich Tatrach atakuje stare szałasy pasterskie. Optymalnymi warunkami rozwoju tego chrząszcza są stanowiska o chłodnym i wilgotnym otoczeniu powietrza.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Kotlina Nowotarska: Dębno koło Nowego Targu (Dominik 1966, Dominik 1966d, Dominik 1967b, Dominik 1970); Kotlina Nowotarska: Dębno koło Nowego Targu (Dominik 1966, Dominik 1966d, Dominik 1967b, Dominik 1970, Dominik 1984), okolice Nowego Targu (Sierpiński 1986); Kotlina Nowotarska: Zubrzyca Górna na Orawie (Dominik 1984)