Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nicobium castaneum (Olivier, 1790)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany głównie z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch i Grecji, południowego obszaru europejskiej części Rosji, nadto notowany jako importowany do Japonii, Ameryki Północnej, Szwajcarii, Niemiec, Austrii i na Morawy. Z Polski znany tylko z jednego okazu wyhodowanego 30 VIII z szyszki zebranej 18 VIII 1988 r. W Europie Środkowej występuje jako synantrop w mieszkaniach, muzeach, bibliotekach, gdzie wyrządza poważne szkody w importowanych z południa meblach, drewnianych sprzętach domowych, rzeźbach, ikonach i książkach. Rozwój odbywa w drewnie drzew liściastych, ale nie poznano sposobu jego życia na otwartym terenie. W pomieszczeniach rozwój jego trwa 2-3 łata i w zależności od warunków klimatycznych może być przedłużony. Możliwość rozwoju omawianego gatunku w szyszkach winna być potwierdzona, gdyż dotychczas znane gatunki kołatków z innego rodzaju Ernobius Thoms. bytujące w szyszkach nie były stwierdzone w martwym drewnie.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Góry Świętokrzyskie: Świętokrzyski Park Narodowy oddział 182 (Bąk 1994, Bąk 1994b)