Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anobium (Coelostethus) confusum Kraatz, 1881c
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek rozprzestrzeniony w europejskiej części Rosji, na wschód docierający do Riazania, Czelabińska, Tomska i Irkucka, a na zachód sięga po Karelię, Finlandię i Szwecję. W Polsce notowany tylko z dwu stanowisk w Puszczy Białowieskiej; w ogólnym zasięgu stanowiska te są najdalej wysunięte w kierunku południowo-zachodnim. Chrząszcz jest ściśle związany z lasami o pierwotnym charakterze.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Borowski 1995, Kalisiak 1995); Polska (Bunalski 1994)