Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ptinus (Dignomus) irroratus Kiesenwetter, 1851c
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek znany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk we Francji, Włoszech, w Hiszpanii, Grecji i południowych Niemczech. W Polsce stwierdzony na podstawie złowionych czerpakiem dwu samic i jednego samca w rezerwacie, 16-18 VII 1987 r. Występuje na suchych, ciepłych terenach piaszczystych z halofilną roślinnością.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Borowski 1993, Borowski 1996)