Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Phalacrus championi Guillebeau, 1892
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek obejmujący Wyspy Brytyjskie, Szwecję, kraje Beneluksu, północne Niemcy i Austrię, wszędzie bardzo rzadko spotykany. W Polsce stwierdzony na dwu stanowiskach oddalonych kilkaset kilometrów od dotychczas znanych miejsc występowania. Postacie dojrzałe poławiano na trawach z rodzaju turzyca — Carex L. oraz w okresie zimowym w ściółce leśnej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: rezerwat Jagieł koło Szumina (Majewski T. [2] 1994); Wyżyna Małopolska: Pińczów (Kania 1994); Wyżyna Małopolska: Ponidzie (Cmoluch 1997)