Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Olibrus norvegicus Munster, 1902
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek zasiedlający głównie północną część Europy; znany z południowej Skandynawii, Finlandii, Karelii, Estonii, Łotwy i Danii; w Euro­pie Środkowej przeważnie nie odróżniany od Olibrus flavicornis (Sturm), notowany dotychczas tylko z kilku prowincji w Niemczech oraz ze Słowacji, w Polsce stwierdzony trzykrotnie na jednym stanowisku. Żyje na kwiatach pępaw — Crepis L., zwłaszcza pępawy dachowej — C. tectorum L., rosnącej na piaszczystych polach, suchych łąkach i przydrożach.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Roztocze Biała Góra koło Tomaszowa Lubelskiego Borowiec 1991f