Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Stilbus pannonicus Franz, 1968
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Mało znany gatunek, stosunkowo niedawno opisany, podobny do bardzo pospolitego Stilbus atomarius (L.), notowany dotychczas z Niemiec, Austrii, Moraw, Słowacji, Macedonii, Włoch i Grecji. W Polsce stwierdzony na pojedynczych stanowiskach w dwu krainach. Bionomia nie jest znana. Według danych z obszaru Niemiec występuje głównie na bagnistych brzegach jezior, bagnistych łąkach i w dolinach rzecznych. W Polsce obserwowany na stanowiskach o charakterze kserotermicznym. Postacie dojrzałe poławiano zwykle na trawach i roślinach zielnych, wśród szczątków roślinnych leżących na ziemi i w próchnicznej warstwie gleby.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.