Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) abietina Reitter, 1887d
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany przed przeszło stu łaty, wykazywany z Finlandii oraz ze Szwecji, gdzie sięga do koła podbiegunowego, ponadto notowany z Austrii oraz rejonów górzystych w Europie Zachodniej. W Polsce wykazany z dwu stanowisk w Puszczy Białowieskiej na podstawie 6 okazów złowionych w latach 1989, 1992, 1993, 1995, w miesiącach: maj, czerwiec i lipiec. Bionomia tego gatunku nie jest poznana. Występuje na obszarach leśnych, spotykany również w parkach; postacie dojrzałe w Austrii poławiano w ściółce lasu świerkowego oraz w dziupli pnia dębu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska (Majewski T. [2] 1997)