Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Atomaria (Atomaria) ihsseni Johnson, 1978
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, stosunkowo niedawno opisany z Niemiec, Austrii i Czech. Z Polski notowany ogólnikowo. Z uwagi na brak konkretnych danych nie zaliczamy omawianego gatunku do chrząszczy krajowych. Bionomia nie jest znana. Autor opisu podaje, że jest to chrząszcz leśny, związany z przegrzybiałym, rozkładającym się drewnem. Okazy łowiono w Bawarii podczas lotu w lesie mieszanym, bukowo-sosnowym z domieszką brzozy i wierzby.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska (Lohse i Lucht 1992b); «Śląsk» (Johnson 1992)