Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Triplax (Triplax) elongata Lacordaire, 1842
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Austrii przed przeszło 150 laty, ale od 1910 r. w tym kraju nie znajdowany; szeroko rozsiedlony w północnej części Palearktyki od Europy przez Syberię aż do Kraju Nadmorskiego. W Europie bardzo rzadko i sporadycznie spotykany; notowany dotychczas z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk w Niemczech, Słowacji, na Węgrzech, we Włoszech i w Rumunii. W Polsce odkryto niedawno w zbiorach Muzeum i Instytutu Zoologii Pan cztery okazy, które były złowione przed około 50 i 40 laty na obszarze Warszawy w Lesie Bielańskim. Gatunek związany z biotopami leśnymi; poławiany na przegrzybiałym drewnie i na owocnikach grzybów nadrzewnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Nizina Mazowiecka Warszawa-Bielany Burakowski 1999