Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Triplax (Platichna) carpathica Reitter, 1890i
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Bardzo rzadki gatunek, opisany z Gór Marmaroskich w Karpatach Wewnętrznych; znany dotychczas ze Słowacji i rumuńskich Karpat. W Polsce wykazany z jednej samicy złowionej 4 IX 1972 r. w dolinie Terebowca; przy czym przez pomyłkę (L. Borowiec in litt.) podano błędnie cechy wyróżniające ten gatunek; właściwy fragment winien mieć następujący tekst: «Gatunek ten jest bardzo podobny do znanego wcześniej z Polski Triplax scutellaris Charpentier, 1825. różni się od niego bardziej krępym ciałem, jasną tarczką i wyraźnie wyciętym przednim brzegiem śródpiersia». Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Source Region Area References
KFP 22 Bieszczady dolina Terebowca Borowiec 1984d