Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Orthoperus mundus Matthews, 1885
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Anglii, rozprzestrzeniony głównie w północnej części Europy, w Szwecji docierający do koła podbiegunowego; w Europie Środkowej notowany ogólnikowo z Niemiec, Polski, Austrii, północnej Szwajcarii i Danii. Z Polski stosunkowo niedawno wykazany z siedmiu krain, przeważnie z pojedynczych stanowisk; prawdopodobnie występuje w całym kraju z wyjątkiem wyższych partii górskich. Zasiedla wilgotne lasy liściaste, lasy łęgowe, doliny rzeczne. Poławiany pod odstającą, zapleśniałą korą drzew liściastych, na ściętych pniach bukowych pokry­tych pleśnią oraz na świeżych grzybach nadrzewnych.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka, Kalisz (Borowiec i Kania 1991b); Nizina Mazowiecka: Szumin koło Łochowa (Majewski T. [2] 1994b); Puszcza Białowieska: Pogorzelce (Borowiec i in. 1992); Dolny Śląsk (Borowiec i Kania 1991b); Wyżyna Małopolska: Spała, rezerwat Konewka (Borowiec i Kania 1991b); Roztocze: rezerwat Bukowa Góra (Borowiec i Kania 1991b); Sudety Zachodnie: Podgórzyn — Podzamcze koło Jeleniej Góry (Borowiec 1996c); Polska (Lucht 1987, Lohse i Lucht 1989, Lohse i Lucht 1992b)