Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Nephus bisignatus (Boheman, 1850)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek szeroko rozprzestrzeniony w Fennoskandii, w Szwecji docierający do skrajnych prowincji północnych, notowany z Karelii, Danii, krajów Beneluksu i Niemiec. Z Polski notowany ogólnikowo; tymczasowo nie zalicza się omawianego gatunku do fauny krajowej, do czasu uzyskania konkretnych danych o jego występowaniu. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane; w Brandenburgii łowiono go na wydmach i w dolinach między wydmami, na roślinach zielnych, karłowatych krzakach oraz na wierzbie rokicie — Salix rosmarinifolia L.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data: