Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Semiadalia (Semiadalia) redtenbacheri (Capra, 1928)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek górski i wysokoalpejski; opisany ze Styrii, z Karyntii, Alp Julijskich i Kamickich; notowany ze Słowacji i ogólnikowo z Polski, Karpat i Tatr. Tymczasowo nie zaliczamy go do fauny krajowej do czasu uzyskania konkretnych danych. Występuje na łąkach, murawach i wrzosowiskach; poławiany na roślinach zielnych.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Tatry (Fürsch 1967); Polska (Lohse i Lucht 1992b); «Karpaty» (Fürsch 1967)