Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enicmus (Enicmus) amici Lohse, 1981b
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, niedawno opisany z Austrii i dotychczas wykazywany tylko z tego kraju oraz z zachodnich Niemiec; prawdopodobnie szerzej rozmieszczony, ale nie odróżniany od pospolitego, pokrewnego Enicmus transversus (Ol.). W Polsce znany z jednego okazu znalezionego pod korą starego dębu. Bionomia nie jest znana. Autor opisu gatunku podał go ze ściółki oraz z lucerny siewnej — Medicago sativa L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Ruda Milicka (Borowiec 1991i)