Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Enicmus (Enicmus) atriceps Hansen, 1962
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Danii, notowany dotychczas z jednej południowej prowincji Szwecji, z Finlandii, dwu prowincji Niemiec oraz ogólnikowo z Polski. Obecnie znany u nas z dwu okazów; okaz znaleziony na Wielkiej Czantorii 12 VII 1965 r. występował wśród suchych zarodników owocnika grzyba z klasy workowców — Ascomycetes, rosnącego na pniaku jodły — Abies alba Mill. (B. Burakowski*); okaz z Puszczy Białowieskiej złowiony był do stojącej ekranowej pułapki foliowej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Puszcza Białowieska: oddział 228, C/318A (Majewski T. [2] 1997b); Beskid Zachodni: Wielka Czantoria (Borowiec i Kania 1995); Polska (Koch K. 1989b)