Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Dienerella clathrata (Mannerheim, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany przed przeszło 150 laty z Austrii, ale rozsiedlenie jego jest mało poznane, gdyż przez długi czas notowany błędnie jako Dienerella separanda (Reitt.), albo nie odróżniany od Dienerella elongata (Curtis). Obecnie notowany z południowej Skandynawii, Finlandii, krajów Beneluksu, Niemiec, Austrii i Słowacji. W Polsce wykazany z pojedynczych stanowisk w dwu krainach. Według danych z piśmiennictwa występuje w suchych lasach, parkach i na krzaczastych suchych zboczach; poławiany pod pleśniejącą korą, w świeżych wiórach drzewnych i w zdartych z pni odpadach kory; w Bielinku dwa okazy złowiono na sągach bukowych, a koło Oławy 15 osobników pod korą zwalonego dębu.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Majewski T. [2] 1997b); Dolny Śląsk: rezerwat Zwierzyniec koło Oławy (Borowiec 1991i)