Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Corticarina lambiana (Sharp, 1910b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Anglii, rozmieszczony od południowych prowincji Norwegii, Szwecji i Finlandii po Alpy Nadmorskie we Francji, Niemcy, Polskę, Czechy, Morawy i Austrię; wszędzie notowany z nielicznych, znacznie rozproszonych stanowisk. W Polsce znany od niedawna z dwu krain, przy czym w Puszczy Białowieskiej łowiony 11-krotnie na pięciu stanowiskach w pułapki Moericke'go. Występuje w lasach liściastych i mieszanych. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są znane. Chrząszcze poławiano pod przegrzybiałą korą olch — Alnus Mill., wiązów — Ulmus L., w chruście modrzewi — Larix Mill. oraz w starych zmurszałych szyszkach świerka — Picea Dietr.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: Szumin koło Łochowa, rezerwat Jegiel (Majewski T. [2] 1997b); Puszcza Białowieska: Białowieski Park Narodowy (Gutowski 1995c, Majewski T. [2] 1997b); Polska (Lucht 1987, Rücker 1992)