Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanophthalma curticollis (Mannerheim, 1844)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany przed przeszło 150 laty z Armenii, ale przez dziesięciolecia był uznawany za synonim Melanophthalma transversalis (Gyll.), gatunku zbiorczego, obejmującego pięć taksonów bardzo do siebie podobnych. Odrębność gatunkowa Melanophthalma curticollis (Mann.) została dopiero niedawno potwierdzona; wykazano go z Anglii, Fennoskandii, Karelii, Estonii, Łotwy, Litwy, wszystkich krajów Europy Środkowej, europejskiej części Rosji, Ukrainy, Francji, Szwajcarii i Włoch. W Polsce notowany z pojedynczych stanowisk w pięciu krainach. Bionomia i wymagania ekologiczne nie są poznane. Koło Łochowa 14 okazów złowiono czerpakiem z traw na podmokłej łące, a jeden okaz wysiany z przyziemnej dziupli starego dębu, a na Polanie Białowieskiej dwa okazy wysiano z pryzmy siana.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Dzierawy koło Koła (Majewski T. [2] 1997b); Nizina Mazowiecka: Szumin koło Łochowa (Majewski T. [2] 1994d); Podlasie: Białystok (Majewski T. [2] 1997b); Puszcza Białowieska: Polana Białowieska (Borowiec i in. 1992); Wyżyna Lubelska: Gródek koło Hrubieszowa (Borowiec 1996e); Polska (Lohse i Lucht 1992b)