Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Melanophthalma suturalis Motschulsky in Mannerheim, 1844
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Kirgizji i południa europejskiej części Rosji; do niedawna mało znany, gdyż notowany jako odmiana Melanophthalma transversalis (Gyll.) obecnie traktowanego jako takson zbiorczy grupujący 5 gatunków, w tym Melanophthalma suturalis Motsch. uznany jako samodzielny gatunek. Według W. H. Rückera (1992) występuje w Anglii, Szwecji, Finlandii, Hiszpanii, we Francji, w Niemczech, Szwajcarii, Czechosłowacji, Jugosławii, na Węgrzech, Ukrainie, w Rosji i Gruzji. Wprawdzie K. Letzner (1888) podał Melanophthalma transversalis var. suturalis (Gyll.) z pięciu krain (Śląsk Dolny i Górny, Sudety Zachodnie i Wschodnie oraz Beskid Zachodni), ale wobec zaginięcia okazów dowodowych, nie wiadomo jakiego gatunku to doniesienie dotyczyło (Borowiec i Kania 1995). Obecnie omawiany gatunek stwierdzono na trzech stanowiskach na podstawie czterech okazów. Bionomia nie jest znana. Występuje głównie na miejscach wilgotnych, na łąkach, pobrzeżach lasu, w dolinach rzecznych i na brzegach wód. Poławiany na krzakach, roślinności zielnej i trawach, zwłaszcza turzycach — Carex L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Wielkopolsko-Kujawska: Lubstów koło Konina (Majewski T. [2] 1997b); Dolny Śląsk: Wrocław-Wojnów, Pątnów Legnicki (Borowiec i Kania 1995)