Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordella viridescens Costa, 1858
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Włoch; rozprzestrzeniony głównie w Europie Południowej, zwłaszcza w jej części wschodniej, na północ docierający do Austrii Dolnej, Styrii, Węgier, południowych Moraw i Słowacji. W Polsce niedawno wykazany z Gór Pieprzowych i jest to najdalej na północ wysunięte stanowisko w ogólnym zasięgu jego występowania. Bionomia nie jest poznana. Chrząszcze poławiano zwykle na roślinności kserotermicznej.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Borowiec 1996)