Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) breddini Ermisch, 1963
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek rozsiedlony głównie w zachodniej części Europy, notowany z nielicznych izolowanych stanowisk w Niemczech i Austrii. W Polsce znany tylko z jednego okazu złowionego koło Annopola. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzale łowiono na ciepłych zboczach i murawach kserotermicznych, w Nadrenii na złocieniach — Chrysanthemum L., marchwi zwyczajnej — Daucus carota L. i krwawniku pospolitym — Achillea millefolium L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Lubelska: Opoka Duża koło Annopola (Borowiec 1996)