Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Mordellistena (Mordellistena) pseudoparvula Ermisch, 1956
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek opisany z Nadrenii; notowany z nielicznych stanowisk w Badenii i północnym Hannowerze, w Austrii i Czechach. W Polsce niedawno wykazany z trzech krain. Bionomia słabo poznana. Postacie dojrzałe poławiano w środowiskach kserotermicznych, na miejscach ruderalnych, suchych pastwiskach, wrzosowiskach i nasłonecznionych brzegach lasu. Larwy odbywają rozwój w bylicy pospolitej — Artemisia vulgaris L.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Nizina Mazowiecka: okolice Warszawy (Borowiec 1996); Wyżyna Małopolska: Chotel Czerwony w Dolinie Nidy (Borowiec 1996); Wyżyna Lubelska: Opoka Duża koło Annopola (Borowiec 1996)