Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Ischnomera (Asclera) cyanea (Fabricius, 1792b)
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Aczkolwiek opisany przed przeszło 200 laty z Niemiec, gatunek mało znany, gdyż niekiedy uważany za odmianę Ischnomera caerulea (L.). Rozsiedlony w południowej i środkowej części Europy, na północ sięgający po Wyspy Brytyjskie, Danię i południową Szwecję. W Polsce niedawno wykazany z Pomorza, Białowieży i trzech krain południowych; występuje prawdopodobnie w całym kraju, w górach po regiel dolny. Troficznie związany z drewnem drzew liściastych, będących w stanie rozkładu. Cykl rozwojowy dwuletni. Larwy żerują w drewnie dębów — Quercus L., wiązów — Ulmus L., buków — Fagus L., klonów — Acer L., topól — Populus L., wierzb — Salix L. i kasztanów — Castanea Mill. Przepoczwarczenie odbywa się jesienią, młode imagines zimują, pojawiają się w maju, poławiano je do września na kwiatach różnych roślin.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Pojezierze Pomorskie: Bielinek nad Odrą (Kubisz 1991), Puszcza Bukowa koło Szczecina — rezerwat Buczynowe Wąwozy (Kubisz 1993); Puszcza Białowieska: Stara Białowieża (Kubisz 1991); Dolny Śląsk (Kubisz 1991); Roztocze: Lasowe koło Zwierzyńca (Kubisz 1991); Beskid Wschodni: okolice Przemyśla, Lubinka koło Tarnowa (Kubisz 1991)