Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Oedemera (Oedemerina) laticollis Seidlitz, 1899
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany przed stu laty z Władywostoku w Kraju Nadmorskim; szeroko rozprzestrzeniony od wybrzeży Pacyfiku przez obszary stepowe i lasostepowe południowej Syberii po południowe europejskie części Rosji, na zachód docierający do Węgier, Moraw, Słowacji i Polski, skąd wykazany z pięciu stanowisk. Pierwszy raz odkryty u nas w rezerwacie stepowym Skowronno na podstawie dwu okazów złowionych 26 V 1983 r. To wyspowe stanowisko jest najdalej wysunięte na północny zachód od zwartego zasięgu i oddalone o ponad 500 km. Bionomia słabo poznana. Na Węgrzech notowany głównie z terenów bagiennych; A. Kuśka zebrał w słowackich Wysokich Tatrach jednego samca tego gatunku w strefie kosodrzewiny, około 1500 m n.p.m., na ziołoroślach (Kubisz 1992b). Należy przypuszczać, że Oedemera (Oedemerina) laticollis Seidl. występuje szerzej w południowej części kraju, w tym również na obszarach górskich. Postacie dojrzałe poławiano od maja do sierpnia.
map - KFP regions magnify
Occurrence in faunistic regions as in KFP

[not updated]
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.


Distribution as:
Distribution data:
Wyżyna Małopolska: Skorocice koło Buska Zdroju (Borowiec 1986b), Tarnów-Chyszów (Kubisz 1991), Góry Pieprzowe koło Sandomierza (Kubisz 1991, Kubisz 1992b); Wyżyna Małopolska: Niecka Nidziańska i okolice Tarnowa (Kubisz 1992b)