Русские, остановите эту войну! Спасите Свободную Украину!
Russians, stop this war! Save Free Ukraine!
Browse by:

»

Genus (range choice):
A-C D-F G-I J-L M-O P-R S-U V-Z   A-Z
Distribution as:

»


»»

»
» Nr KFP:
»
search_arrow species: Anthicus umbrinus La Ferté-Sénectére, 1848
Description in KFP (in Polish):
[tom 22]
Gatunek mało znany, opisany przed przeszło 200 laty z Syberii Wschodniej, z tego obszaru równoleżnikowo szeroko rozprzestrzeniony przez północne połacie europejskiej części Rosji po Karelię, Finlandię oraz szwedzkie wyspy Gotlandię i Olandię; notowany ogólnikowo z Polski Zachodniej. Z uwagi na brak konkretnych danych z naszego kraju nie zaliczamy go do fauny krajowej.
ATTENTION
This is the archival website. For more recent data on the species at the Biodiversity Map
CLICK HERE.
The current website is a browser
of the digitized Catalogus Faunae Poloniae.
BioMap Database provides new data on species and more search tools.

Distribution as:
Distribution data:
Polska Zachodnia (Horion 1971b)